Štědrý den 2021

Štědrý den 2021

Drazí přátelé Via Sancta Mariana, vážení hosté těchto stránek, přejeme Vám všem radost z přicházející předzvěsti spásy všech lidí a spolu s Vámi se chceme těšit, že pro to můžeme společně něco udělat svou poutí o sv. Silvestru k Palladiu země české, které nás chrání od počátků naší státnosti. A kdo ví? Možná od Počátku, o kterém tak málo kdo ví.
Kéž je radost ze Spasitele naší silou, která tvoří, buduje, uzdravuje, hojí, těší, nese Pokoj, Něhu, Jasné vědomí, že jsme Milovaní 🙏🥰🕊

Vaši VSM v předvečer Štědrého dne 2021