Historie

HISTORIE

Jde o starobylou cestu z 10. století, kterou prvně šel Boleslav II., syn bratra svatého Václava, kající cesta, kterou chtěl Boleslav II. odčinit hřích svého otce, vraždu knížete Václava, byla později nazvána Via Sancta a je první poutní cestou v Čechách, lidé po ní putují už 11. století. V 17. století na ní byly vybudovány kaple, které jsou ze dvou třetin jen v paměti tradice a jedna třetina dosud stojí na svém místě, avšak značně sešlé a volají po opravě. Jsou připomínkou touhy po prohloubení víry našeho národa. To je hlavní důvod, proč jsme se pustili do obnovy poutní cesty a proč jsme přešli z roku 2019 do roku nového a vyprosili si požehnání při mši svaté a ochranu Panny Marie, našeho Palladia v nově opravené bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Historii cesty původně tedy zvané Via Sancta zaznamenal staroboleslavský rodák pan Miroslav Kuranda a před návštěvou Svatého otce Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi v roce 2009 jako knihu připravil a editoval pan PhDr. Milan Novák. Kniha se stala zdrojem základních informací pro ctitele sv. Ludmily a sv. Václava, kteří se scházíme na Modlitbě za národ a stala se také jednou z inspirací k obnovení poutní cesty v původním rozsahu.

Na poutní cestě, kterou lemovalo 44 kaplí, kterých je teď pouze 13, bychom rádi obnovili chybějící a opravili poslední mohykány z původní cesty vybudované v roce 1692.

Pod záštitou Otce kardinála Dominika Duky OP a ve spolupráci s Maticí staroboleslavskou jsme vykročili a připravili první pouť 31.12.2019 pod novým názvem VIA SANCTA MARIANA, neboť putujeme nejen k místu zrození sv. Václava pro nebe, ale také pod ochranou Panny Marie, k Palladiu země české, které je umístěno k uctívání v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Po dvouleté rekonstrukci je bazilika opět od 1.1.2020 otevřena a v prvních minutách o půlnoci byla slavena mše sv. ke cti Matky Boží Panny Marie.