SPOLEČNÁ SILVESTROVSKÁ POUŤ 2021

SPOLEČNÁ SILVESTROVSKÁ POUŤ 2021

Vážení a milí poutníci, přátelé Via Sancta Mariana

srdečně vás zveme už na třetí společné putování z Prahy do Staré Boleslavi!
Podobně jako vloni je v naší zemi, stejně jako v mnohých dalších, vážný stav zdravotního ohrožení, s kterým se musíme potýkat. V našem okolí jsou kolem každého z nás oběti, které si Pán povolává k sobě. Chceme být solidární se všemi, kteří prožívají ztráty svých blízkých, kteří jsou nemocní, kteří se nemocným věnují a potřebují morální, duchovní posilu. Chceme prosit Pannu Marii, Palladium země české, ať nás chrání v těchto zkouškách lidskosti a překonáme toto těžké období s pomocí Boží. Kéž nás tyto zkoušky posílí v lidské zralosti, ohleduplnosti, obětavosti, nalézání dobra pro naše bližní. Chceme v modlitbě myslet na ty, kteří přebírají odpovědnost za tuto zem, aby ji brali vážně a pravdivě konali své úkoly.
Celá poutní cesta je lemovaná 44 zastaveními loretánských litanií u kaplí, nebo křížků, kde se společně krátce pomodlíme. Chceme Panně Marii Matce Boží svěřit celý příští rok, proto na vrcholu naší pouti je setkání u Palladia země české v bazilice Panny Marie Nanebevzaté ve Staré Boleslavi, kde v prvních okamžicích Nového Roku se zúčastníme oběti mše svaté.
Letošní ročník Via Sancta Mariana zahájíme tradičně na sv. Silvestra 31. 12. ve 12 hodin na Staroměstském náměstí u Mariánského sloupu, pomodlíme se celé loretánské litanie a společně se pak vydáme směrem k naší první zastávce, ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, kde je též možné se k procesí připojit kolem 13.30hod.
Letošní rok je možná pro mnohé z nás i ze zdravotních důvodů obtížnější. Proto jsme pro vás připravili posilu doprovodných vozidel, své baťůžky si v nich budete moci hned na první zastávce v Karlíně složit a v průběhu cesty si můžete také kdykoliv říci o svezení. Chceme vás tedy poprosit, kdo předpokládáte, že budete chtít využít část cesty v autě, napište nám, co nejdříve, podle toho domluvíme počet vozů a řidičů 🙂
Zastávky na občerstvení si uděláme po cestě dvě. První bude jako obvykle v Klíčovském parku, zde by pro nás měla být připravena jedna mobilní toaleta s umyvadlem a druhá u Cukrovarského rybníku ve Vinoři.
V cíli nás bude po příchodu čekat pohoštění v nových farních prostorách u baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Zde si můžeme po cestě odpočinout a pak přejdeme do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kde se můžeme poklonit u Palladia a o půlnoci začne mše svatá, Nový Rok.
Jsme připraveni i na přenocování poutníků, právě ve farním centru, lze ale pouze na karimatkách a ve spacácích.
Odjezdy autobusů z autobusového nádraží Brandýs nad Labem/Stará Boleslav – Praha Lehovec (konečná tramvají v Praze, odtud jezdí noční tramvaje celou noc), co hodinu z autobus. nádraží vedle baziliky celá.24 (0.24, 1.24, 2,24), ostatní popovezeme osobními auty!
Pokud uvažujete o přenocování ve farním centru za bazilikou, dejte nám též vědět, co nejdříve, pošleme vám dodatečné informace.
Věříme, že vás tyto dobré zprávy povzbudí ve vašem rozhodnutí a budeme se tak moci těšit na viděnou a prožít sílu společné modlitby pro nás navzájem a pro celou naši zem, a prožít i radost z vykonané pouti i z naděje, která plyne z ochrany Matky Boží.
Pokud se potřebujete na cokoliv zeptat nebo nám něco sdělit, neváhejte se na nás obrátit (mobil: 603 229 688, 608 899 334).
V příloze zasíláme plakátek. Můžete ho rozeslat svým známým a zároveň jsou na něm shrnuty všechny důležité infomce pro vaši potřebu.

Za spolek Via Sancta Mariana

pokojné závěrečné adventní dny
a radostné Vánoce Vám přejí

S.M. Dominika Bohušová a Karolína Stráníková