Palladium země České

PALLADIUM ZEMĚ ČESKÉ

Pro Palladium země české se připravila vlastní kaple při bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi na původním místě, kde byla vybudována první svatyně pro nalezený reliéf Panny Marie s Ježíškem, který obdržela sv. Ludmila při křtu od sv. Metoděje a po její smrti jej nosil sv. Václav na prsou. bl. Podiven, druh sv. Václava jej ukryl do země, když byl sv. Václav zavražděn 935, a po 225 letech v roce 1160 byl oráčem vyorán, kanovníci v něm rozeznávají reliéf sv. Ludmily a zbudovali pro něj kapli, kde byl uctíván a v roce 1609 poutníky nazván Palladiem země české, ochranným štítem naší země.

A tak putujeme nejen k místu zrození sv. Václava pro nebe, ale také k Panně Marii, ochránkyni naší země. Proto jsme se rozhodli nazvat obnovu této starobylé poutní cesty novým názvem Via Sancta Mariana.

Všechny historické a podrobné souvztažnosti k Palladiu země české bychom na tuto stránku rádi umístili z publikace váženého pana prof. Jana Royta. Děkujeme za trpělivost.