SPOLEČNÁ SILVESTROVSKÁ POUŤ 2022

SPOLEČNÁ SILVESTROVSKÁ POUŤ 2022

Milí poutníci, blíží se konec roku a s ním i naše už tradiční pouť z Prahy od Panny Marie Rynecké v Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí k Panně Marii Staroboleslavské = Palladiu země české o sv. Silvestru 31.12.2022, kdy vyrážíme od Mariánského sloupu v pravé poledne. Na plakátku jsou časy, kdy je možné se přidat v průběhu našeho putování. Zdravotní zastávka bude v Klíčovském parku a v Dřevčicích u zvonice. Ve Staré Boleslavi doputujeme do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kde můžeme uctít Palladium a složit u Panny Marie naše prosby a úmysly kající pouti za náš národ, za volbu nového prezidenta, za konec války, aby Neposkvrněné Srdce Panny Marie zvítězilo a Rusko se obrátilo. Na to budeme pamatovat a prosit při mši svaté, která začne v bazilice Panny Marie v prvních momentech Nového Roku 2023.

Ještě přede mší svatou bude v poutním centru za bazilikou také možnost se zastavit a zrekreovat po cestě. Po mši svaté pojedou ze Staré Boleslavi do Prahy autobusy z nedalekého autobusového nádraží v 1.09, 2.24 a 3.24 hod. Kdo by potřeboval přespat na místě, vezměte si pak sebou spacák, i tato možnost bude v poutním centru, kde se můžete přihlásit přede mší svatou. Teď jen těchto pár informačních řádků.

Máme však mnoho dalších zajímavých událostí, které nás během roku provázely. Ta nejvýraznější je naše první restaurovaná kaple KÁJOVSKÁ, č. 15, na pokraji Kbel a je ctí spolku VSM poděkovat našemu hlavnímu sponzorovi panu Vladimíru Cnotovi, panu restaurátorovi a sochaři MgA Vojtěchu Adamcovi a jeho spolupracovníkům a manželům Stráníkovým, kteří svou prací na kapličce se stali také jejími sponzory. Tato kaple se tak stává vzorovou pro opravy dalších potřebných kaplí cesty Via Sancta Mariana, ať už restaurovaných nebo těch, které budeme nově stavět a zatím jsou zastoupeny očíslovanými křížky na cestě Via Sancta Mariana. Díky Pánu Bohu za pomoc při budování, také je to symbolické a povzbudivé k dalším kapličkám. Díky všem, kteří pomáhali. Kéž je Panna Maria odmění.

obrazové galerii letošního podzimu můžete prohlédnout jednotlivá místa naší poutní cesty.

Praktické poznámky pro poutníky – cesta trvá půl dne a brzo se stmívá, je dobré vyjít v pohodlných a pevných botech, mít sebou něco k jídlu a k pití a vhodné jsou čelovky, svítidla na cestu. Připravíme Vám doprovodný sešitek s názvy míst a zasvěcení kapliček a s písněmi doby vánoční, případně si můžete přibalit Kancionál. Hlavně je třeba mít pevné odhodlání jít touto cestou v naději ve vyslyšení našich proseb, které poneseme k Panně Marii ochránkyni naší země a složit je v důvěře v Boží ochranu.

Prosíme, pozvěte také své blízké a přátele. Společná pouť vytváří neopakovatelnou atmosféru sounáležitosti, sjednocení v úmyslu,  a tak i sílu modlitby, kterou tady a teď tolik potřebujeme při paměti na to, co nás čeká a nejen v novém roce.

Přikládáme také vánoční a novoroční přání pana kardinála Dominika Duky, který je patronem našeho putování i budování Via Sancta Mariana. Těšíme se na společnou pouť, start na sv. Silvestra 31.12.2022 v poledne od Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a společný cíl na mši svaté u Palladia země české ve Staré Boleslavi.

Kéž Panna Maria přijme tuto naši oběť, chrání nás a vyslyší naše prosby.

Za Via Sancta Mariana S.M. Dominika Bohušová OP a Karolína Stráníková

Případné dotazy na mobilu: 603 229 688 a 608 899 334