Dopis poutníkům pouti 2023/ Nový Rok 2024

Dopis poutníkům pouti 2023/ Nový Rok 2024

Drazí poutníci silvestrovské pouti 2023,

s díky všem za Vaši odhodlanost, vytrvalost a oběti, které jste vložili do pouti k Palladiu Země české a s díky, že jste všichni ve zdraví doputovali do cíle, Vás můžeme pozdravit v novém roce 2024 ve vzpomínce nad obrázky, které jsou v nové „galerii“ a v „aktuálně“ nahrávkou úvodu a homilie pana kardinála Dominika Duky při mši svaté a s doprovodnou brožurou pouti 2023.

Během naší pouti 31. 12. v roce 2022 jsme doprovázeli duši toho dne zesnulého Svatého otce Benedikta XVI. Tentokrát jsme doprovázeli duše tragicky zemřelých při útoku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 21. 12. 2023, v den zimního slunovratu! Kéž je Panna Maria všechny doprovodí do Boží náruče, pokoje a míru a jejich drahé a blízké těší v jejich bolesti a pomáhá zahojit tak těžké rány.

V modlitbě se můžeme setkávat i během roku každého 28. dne v měsíci ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v 16.15 hod. a dá-li Pán, půjdeme opět na sv. Silvestra 31. 12. 2024 poutí k Palladiu Země české za národ, aby nás Panna Maria po celý další rok chránila.

V místě našeho startu poutí, na Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí 8. ledna 2024 už přibyly nové tři nádherné sochy andělů u paty sloupu Panny Marie, které symbolizují kardinální ctnosti MOUDROST, SPRAVEDLNOST, STATEČNOST a MÍRNOST. Anděl spravedlnosti teprve přijde a na slavnostní požehnání celého obnoveného sloupu se budeme těšit 15. srpna 2024.

Máme také vyhlídnuté další těžce poškozené původní kaple Via Sancta, které bychom v tomto roce rádi opravili a budeme rádi, když nás podpoříte.

Za náš spolek, přípravu a organizaci poutě Via Sancta Mariana
S.M.Dominika Bohušová OP a Karolína Stráníková