SPOLEČNÁ SILVESTROVSKÁ POUŤ 2023

SPOLEČNÁ SILVESTROVSKÁ POUŤ 2023

Pozvání na pouť Via Sancta Mariana – Svatou Mariinou cestou 2023 k Palladiu Země české v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslvi.

Drazí návštěvníci této stránky, přijměte prosím pozvání už jubilejní páté pouti k Palladiu Země české ze Staroměstského náměstí v Praze a již počtvrté od Mariánského obnoveného sloupu na Pražském rynku.

Rok s rokem se sešel a za tři dny vyrazíme opět od Mariánského sloupu k modlitební pouti za náš národ. Bohu díky. V srdci si poneseme naše bolesti i radosti s prosbou o přímluvu Panny Marie, naší Ochránkyně, za uzdravení bolestí těla i duše, ale i díky za prožitý rok a každou drobnou radost, ve které jsme nalezli láskyplnou starost Dárce života i těch kterými nás obklopil, když nám bylo nejhůř.

Při mši sv., která začne v prvních okamžicích Nového Roku 2024, chceme opět svěřit Panně Marii pod ochranu každého z nás, naše rodiny, města, náš národ i okolní národy, abychom šli bezpečně cestou dobrou a správnou.

Ve 12 hodin o sv. Silvestru vyjdeme od Mariánského sloupu a první zastávka bude v kostele sv. Cyrila a Metoděje, kde vzpomeneme + P. Miroslava Cútha, který nám vždy na počátku pouti žehnal. Kéž odpočívá v pokoji a Boží blízkosti.

U každého zastavení 44 míst se krátce pomodlíme a na dvou místech bude delší přestávka k nabrání sil do cíle. Předpokládáme, že doputujeme něco po 23. hodině, abychom mohli uctít Palladium a připravit se na půlnoční mši sv. Po mši svaté a občerstvení bude možnost odjezdu autobusovou linkou z autobusového nádraží za bazilikou Panny Marie:

Autobusč. 953109Praha Černý Most140
č. 953224Vinoř – Metro, Hloubětín – tramvaj240
č. 953324Vinoř – Metro, Hloubětín – tramvaj440

Přespání je možné také v poutním centru po aktuální domluvě na místě.

Všichni jsou upřímně zváni při putování do Božího království, které začíná už zde na Zemi.

Za všechny nadšence pro Via Sancta Mariana S.M. Dominika Bohušová OP

via@viasanctamariana.cz; dominika@apha.cz, mobil: 603 229 688