Společná silvestrovská pouť 2020

SPOLEČNÁ SILVESTROVSKÁ POUŤ 2020

V loňském roce jsme vycházeli z místa s jizvou po strženém sloupu v roce 1918 v naději, že bude opět obnoven a o to jsme také v pouti Pannu Marii prosili. A stalo se, díky Bohu. Letos již od skutečného sloupu Panny Marie na Staroměstském náměstí k Palladiu země české.

Doufáme, že se situace a hygienická opatření uvolní a zlepší natolik, abychom mohli společně putovat a svou tradici začít. V prvních momentech Nového roku 2021 bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi celebrovat mši sv. Otec kardinál Dominik Duka s koncelebranty. Po mši svaté zpět do Prahy poutníky opět odveze přistavený autobus před bazilikou.

Při této pouti bychom chtěli děkovat za uskutečnění vytouženého znovupostavení Mariánského sloupu a také prosit o zastavení koronavirové infekce a uzdravení v naší zemi i v celém světě.

Prosíme i letos o vaši pomoc v informování o této pouti v případě příznivé epidemiologické situace a příznivě stanovených podmínek.

S přáním dobrého zdraví a Božího požehnání vám všem

za spolek VSM
S.M. Dominika Bohušová OP
sekretářka arcibiskupa pražského